Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2014

1898 3dce

devendraandana:

Devendra Banhart by Ana Kraš

Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
6754 48c4 500

ivour:

vehxt:

topographe:

losed:

James Dean by Dennis Stock

Taking ballet class with Katherine Dunham, 1955

baby

this is perfect

Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viaiblameyou iblameyou
wszyscy kurczowo czepiamy się ścian tego świata – ja, w najmroczniejszej fazie kaca, myślę o dwójce mych przyjaciół, którzy doradzają mi, na jak przeróżne sposoby można popełnić samobójstwo. czy jest lepszy dowód przyjaźni? jeden z owych przyjaciół ma na lewym przedramieniu, jedną obok drugiej, blizny po brzytwie; drugi upycha tony prochów przez dziurę w swej czarnej skudłaconej brodzie. obaj piszą wiersze. jest coś w pisaniu wierszy, co sprawia, że cały czas stoi się jedną nogą nad przepaścią. ale pewnie i tak wszyscy trzej dożyjemy do dziewięćdziesiątki – czy możecie wyobrazić sobie świat w roku pańskim 2010? jasne, że wszystko zależy od tego, jaki użytek zrobi się z Bomby, ale przypuszczam, że mimo to ludzie nadal będą robić jajecznicę na śniadanie, mieć problemy z seksem, pisać wiersze. i popełniać samobójstwa.
— Charles Bukowski, "Zapiski starego świntucha"
Reposted byDontKillMeevvivalarteCOCOwhateverwonderwallislandinthesunjestemdebilemcytatymyinspirationgosiuuaam16ohshittedibeaonebreathspaceshipsdualistyczniewstandysonanspoznawczydysmorfofobiatedibeaCzarnyKaptureskapizalottibluebell

August 28 2014

So I see summer is almost over

2
Reposted fromhalucine halucine viaohshit ohshit
7287 da28 500
Reposted frommar-jusz mar-jusz viaohshit ohshit
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaohshit ohshit

August 23 2014

7329 5163
Reposted fromdmnkam dmnkam viapolyphonicsoul polyphonicsoul

August 15 2014

7973 8549
Reposted frombutterbeer butterbeer viatwice twice
6091 10b4
Reposted fromamongg amongg viawishyouwerehere wishyouwerehere
.

August 13 2014

Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
Reposted fromyouknowyoulikeit youknowyoulikeit

August 09 2014

8073 5171 500
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet

August 08 2014

4852 6e12

August 07 2014

9152 9052 500
Reposted fromtwice twice
0644 569f

ouieed:

This is the most perfect setting

Reposted fromtwice twice

July 24 2014

2604 49c6
Reposted fromweightless weightless

July 21 2014

3913 7fd0
Reposted fromrol rol viaFuel Fuel

July 17 2014

4538 6dfd
Reposted fromarwen arwen viaolalaa olalaa
7094 88ef
Reposted frombutterbeer butterbeer viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl